پژوهشگر
 1. نام و نام خانوادگی(*)
  ورودی نامعتبر
 2. نام پدر
  ورودی نامعتبر
 3. تاریخ تولد(*)
  / / ورودی نامعتبر
 4. محل تولد
  ورودی نامعتبر
 5. تلفن همراه(*)
  ورودی نامعتبر
 6. تلفن منزل
  ورودی نامعتبر
 7. ایمیل
  ورودی نامعتبر
 8. آدرس منزل
  ورودی نامعتبر
 9. آدرس محل کار
  ورودی نامعتبر
 10. در صورت نیاز به توضیح در زمینه های پژوهشی فوق،به اختصار در بخش زیر شرح دهید.
  ورودی نامعتبر

معرفی موسسه آموزش عالی ابوریحان

موسسه آموزش عالی آزاد ابوریحان با اخذ مجوزاز وزارت علوم، تحقیقات وفناوری به لطف یگانه هستی آفرین با اتکا برنیرو وتوان خود به عنوان برترین موسسه در زمینه آماده سازی دانشجویان برای شرکت درآزمون های مختلف فعالیت خود را آغازنموده است.موسسه ...
ادامه مطلب

اطلاعات تماس با موسسه

آدرس :بندرعباس،چهارراه دانشگاه، به سمت چهارراه داماهی، موسسه آموزش عالی ابوریحان
تلفن : 07633620111 - 07633679023
ایمیل : info@abuac.ir

Template Design:Dima Group